Team

Jenna

Jenna Vanvooren

Opleiding

 • Master in de Logopedische en Audiologische wetenschappen (Universiteit Gent, 2008)
 • Postgraduaat: specialisatie in vloeiendheidsstoornissen (European Clinical Specialization in Fluency Disorders, 2012)
 • Klinische stage vloeiendheidsstoornissen in het Michael Palin Centre (Londen)
 • Masterclass Stottertherapie - Adriaan Bertens (2012)
 • Acceptance and Commitment Therapy - Francis Pascal-Claes (2014)
 • Driedaagse opleiding "Werken met ouders van stotterende kinderen" - Marc Meersman en Katrien Stinders (Thomas More Hogeschool Antwerpen, 2015)
 • Mini-KIDS: Directe stottertherapie voor jonge kinderen tussen 2 en 6 jaar oud - Veerle Waelkens en Peter Schneider (Arteveldehogeschool, 2016)
 • Intervisiewerkgroep stotteren (Arteveldehogeschool, 2012-2017)

Opleiding opvoedingsondersteuning en ouderbegeleiding

 • Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen (Katholieke Universiteit Leuven, 2009)
 • Tweedaagse training Rots en Water Basisschool (Utrecht, 2017)
 • Thema's binnen Aware Parenting (Aletha Solter) - Nele Flamang (2018, 2020)
 • Democratisch opvoeden: opvoeden zonder straffen en belonen - Jürgen Peeters (2019)
 • Jaartraject voor professionals: Ouders begeleiden naar Afgestemd Opvoeden - Jürgen Peeters (2019-2020)
 • Vervolg jaartraject Afgestemd Opvoeden - Jürgen Peeters (2020-2021)
 • Breng Focus in je samenkomst: leren werken met Thema's - Bea Vercruysse (2020)
 • Opvoedinvloed I: de essentiële band - Neufeld Institute (2020)
 • Neurosequential Model of Therapeutics (NMT) van Bruce Perry - Eva Kestens, Romina Cuadros Perez (2020)
 • De school van het leven: ervaringsdeskundige als mama van twee dochters (°2017 en °2019)

Werk

 • Sinds 2020 maak ik deel uit van het Netwerk Afgestemd Opvoeden (oprichter en inspirator Jürgen Peeters).
 • 2014 - 2020: ondersteuner bij het Ondersteuningsnetwerk in Vlaams-Brabant. Ik begeleidde daarbij ouders, leerkrachten en kinderen zelf met een taalstoornis, leerstoornis of autismespectrumstoornis (ASS). Hier kreeg ik inkijk in klasdynamieken en de impact van de leer-kracht op het groeipotentieel van kinderen.
 • 2009 - 2015: logopediste - stottertherapeute in het Stottercentrum Luc Tielens in Herent. Hier werd mijn interesse in diagnostiek en behandeling van vloeiendheidsstoornissen aangewakkerd en mocht ik delen in de jarenlange ervaring en wijsheid van mijn collega-therapeuten.
 • 2013 - 2014: Centrum voor Ambulante Revalidatie Zuiderkempen (CAR in Veerle-Laakdal): diagnostiek en behandeling van kinderen met mentale beperking, autismespectrumstoornissen (ASS), ADHD en complexe ontwikkelingsstoornissen.

Celine

Celine Delameillieure

Opleiding

 • Bachelor in de Logopedie (Artevelde hogeschool, 2015)
 • Bachelor in de Audiologie (Artevelde hogeschool, 2017)
 • Postgraduaat: specialisatie in vloeiendheidsstoornissen (European Clinical Specialization in Fluency Disorders, 2019)
 • Klinische stage vloeiendheidsstoornissen in het Stottercentrum Luc Tielens (Herent, 2013 - 2014)
 • Klinische stage vloeiendheidsstoornissen in het Michael Palin Centre (Londen, 2019)
 • Mini-KIDS: Directe stottertherapie voor jonge kinderen tussen 2 en 6 jaar oud - Veerle Waelkens (Sig, 2018)
 • RESTART-DCM - Ellen Laroes (Sig, 2019)
 • KIDS: Directe stottertherapie voor kinderen vanaf 6 jaar oud - Veerle Waelkens (Sig, 2019)
 • Werken met temperamentstijlen bij kinderen die stotteren en hun families - Kurt Eggers (Thomas More, 2020)

Werk

 • Sinds oktober 2017 maak ik als logopediste deel uit van het Ondersteuningsnetwerk in Vlaams-Brabant. Ik werk als ondersteuner in het gewoon onderwijs in verschillende scholen te Leuven. Ik kom hierbij in contact met zowel leerkrachten als leerlingen. Volgende problematieken komen hier aan bod: autismespectrumstoornis, emotionele en/of gedragsproblemen en leermoeilijkheden.

Elien

Elien Schouters

Opleiding

 • Master in de Logopedie (Katholieke Universiteit Leuven, 2017)
 • Postgraduaat: specialisatie in vloeiendheidsstoornissen (European Clinical Specialization in Fluency Disorders, 2019)
 • Klinische stage vloeiendheidsstoornissen in het Stottercentrum Luc Tielens (Herent, 2019)
 • Opleiding "Werken met volwassenen die stotteren" - City Lit (Londen, 2019)
 • Mini-KIDS: Directe stottertherapie voor jonge kinderen tussen 2 en 6 jaar oud - Veerle Waelkens (Sig, 2018)
 • RESTART-DCM - Ellen Laroes (Sig, 2019)
 • KIDS: Directe stottertherapie voor kinderen vanaf 6 jaar oud - Veerle Waelkens (Sig, 2019)
 • Werken met temperamentstijlen bij kinderen die stotteren en hun families - Kurt Eggers (Thomas More, 2020)

Werk

 • Sinds april 2020: logopediste in SLO Mariadal te Hoegaarden (type basisaanbod + type 9).
 • 2019-2020: In centrum Ganspoel te Huldenberg gaf ik logopedische begeleiding aan kinderen, adolescenten en volwassenen met een visueel-meervoudige beperking.
 • 2017-2020: zelfstandig logopedist in een logopedische praktijk te Boutersem. Hier stond ik in voor de diagnostiek en behandeling van kinderen (kleuters, lagere schoolkinderen en jongeren) met articulatie-, taal- en leerproblemen.