Home

Welkom op de website van 'Spreken-der-Wijs', de praktijk voor logopedie en stottertherapie van Jenna Vanvooren.

De praktijk bevindt zich in het centrum van Hoegaarden.

Problem - Skill

Soms streven we naar het onbereikbare en verhinderen zo de verwerkelijking van het mogelijke.