Praktisch

Aanmelden

U kan zowel op eigen initiatief als na doorverwijzing door de school, het CLB, uw huisarts, kinderarts, ... contact opnemen met de praktijk. Goed om weten: voor verschillende logopedische stoornissen voorziet het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering) een tegemoetkoming via uw eigen mutualiteit. Om hiervoor in aanmerking te komen, onderneemt u volgende stappen:

Stap 1
Contacteer een huisarts of geneesheer-specialist (doorgaans neus-, keel- en oorarts, kinderarts, kinderpsychiater of neuroloog) voor een voorschrift om een logopedisch bilan op te stellen. Bij voorkeur vermeldt het voorschrift het vermoede logopedische probleem.

Stap 2
Neem contact op met de praktijk om uzelf of uw kind aan te melden. Dit kan via het aanmeldingsformulier of via de gegevens op de contactpagina. We leggen dan samen een eerste afspraak vast.

Stap 3
Logopedisch onderzoek. De eerste afspraak is altijd een intakegesprek. Tijdens dit gesprek tracht ik een beeld te krijgen van uw hulpvraag en verzamel ik de nodige achtergrondinformatie. Indien u uw kind aanmeldt, hoeft hij/zij niet aanwezig te zijn bij dit eerste gesprek. Na het intakegesprek volgt een diagnostisch onderzoek. Afhankelijk van het probleem kan dit onderzoek één of meerdere sessies in beslag nemen. Op basis van de onderzoeksresultaten stel ik een verslag op en bespreken we samen de hypothese. Indien besloten wordt dat het opstarten van logopedische therapie noodzakelijk is, stellen we gezamenlijk onze behandelingsdoelen op.

Stap 4
U contacteert opnieuw de geneesheer-specialist voor het opstellen van een voorschrift voor logopedische behandeling.

Stap 5
U kan het volledige dossier indienen bij uw mutualiteit: de 2 voorschriften, het logopedisch bilan en het aanvraagformulier (verkregen bij de logopediste).


Tarieven

Spreken-der-Wijs is een geconventioneerde praktijk. Zowel het honorarium voor diagnostiek en behandeling, als het terugbetalingstarief zijn wettelijk vastgelegd door het Rijksinstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering (RIZIV).

Aard van de sessie Duur Tarief Tegemoetkoming Remgeld
Logopedisch onderzoek met schriftelijk verslag (aanvangsbilan) 30 min. € 33,16 € 25,66 € 7,50
Logopedisch evolutieonderzoek met schriftelijk verslag (evolutiebilan) 60 min. € 47,27 € 36,27 € 11,00
Logopedische therapie 30 min. € 28,33 € 22,83 € 5,50
Logopedische therapie 60 min. € 56,89 € 45,89 € 11,00
Ouderbegeleiding 60 min. € 56,89 € 45,89 € 11,00

Tarieven geldig vanaf 01/01/2021.

De terugbetaling via de klassieke verzekering van uw mutualiteit bedraagt 75% van het betaalde honorarium. Indien terugbetaling via de klassieke verzekering niet kan, voorzien de meeste mutualiteiten een kleine terugbetaling via de aanvullende verzekering.

Meer informatie betreffende de honoraria en de terugbetalingstarieven vindt u hier.

Voor verplaatsingen door de logopediste buiten Hoegaarden wordt een kilometervergoeding van € 0,80 / km aangerekend.

Het is belangrijk om informatie uit te wisselen met de verschillende betrokkenen (ouders, logopediste, juf, zorgleerkracht, CLB, dokter, psychologe, kinesist, revalidatiecentrum, ...). Dit gebeurt via allerlei kanalen: heen- en weerschrift, e-mail, telefonisch, volgfiches, ...

Wij vinden dit belangrijk en zeer zinvol en dit gebeurt kosteloos.

Soms vindt er een overleg plaats op school of een MDO (Multidisciplinair Overleg). Dit wordt gefactureerd:

  • € 15 per halfuur voor een opvolggesprek op school (zonder terugbetaling)
  • € 15 voor het opstellen van een gemotiveerd verslag n.a.v. een diagnose (zonder terugbetaling)

Afspraken

  • Bij onderzoek en therapie van jonge kinderen is minstens één van de ouders aanwezig.
  • Wanneer uw kind stottertherapie volgt is het aangewezen om deel te nemen aan de oudercursus. Het doel en opzet van deze cursus bespreken we bij aanvang van de therapie.
  • Indien een therapiesessie niet kan doorgaan, graag tenminste 24 uur op voorhand verwittigen. Indien u niet of laattijdig verwittigt, wordt de sessie aangerekend.