TreatPacs

TreatPacs

Datum: 01/04/2022

TreatPacs staat voor ‘Treatment of Preschool age Children who Stutter’. Het is een belangrijk, langlopend onderzoek op grote schaal, zowel volgens Belgische als internationale normen.

We weten intussen dat het voor stotterende kleuters heel belangrijk is om vóór de leeftijd van 6 jaar hulp te krijgen. Evenzeer is een goede samenwerking met de ouders van kleuters die stotteren van zeer groot belang.

In België worden vooral drie stotterbehandelingen gegeven – ze beogen hetzelfde eindresultaat. Ik ben als logopedist bovendien in elk van deze behandelingen getraind.

Op basis van ervaring weten we dat de behandelingen alle drie even goed werken, maar we hebben hier geen wetenschappelijk bewijs van. Om de resultaten ook wetenschappelijk aan te tonen werd een groot onderzoeksproject opgestart. De Belgische overheid (KCE: Kennis-Centrum/Centre d’Expertise) stelt
hiervoor middelen ter beschikking.

Jenna Vanvooren neemt als één van de 30 logopedisten in België deel aan dit onderzoek. We danken je dat je als kleuter en ouder hieraan wil meewerken.

Voor meer info en vragen kan je terecht bij Jenna.